kısayol

Mavi renk mutluluk demektir ve size bol şans getirir.

BLUE POINT Real Estate Agency Ltd. Co.

Mavi rengin anlamy güven, ba?lylyk, bilgelik, akyl, inanç ve gerçektir & mavi renk size ?ans getirir.
Blue point profesyonel takymyyla, gayrimenkul piyasasyndaki önde gelen ve en ba?aryly acentalardan biridir.
Blue Point, Ystanbul’da iyi tanynan bir emlakçy olan Hüseyin Topçuo?lu tarafyndan kurulmu?tur. Hüseyin Bey 1997 yylyndan beri profesyonel emlak acentasy olarak çaly?maktadyr. Bu tarihten itibaren mü?terilerimiz ve ev sahipleri ile kuvvetli ili?kiler kurduk.
Eski mü?terilerimiz için hala gerçek bir dost ve problem çözücüyüz.
Mü?terilerimize Ystanbul’daki en iyi ve en geni? portföyü, ev gezmeye profesyonel bir yakla?ymy ve yeni evlerini bulmak için güvevilir bir dost sunuyoruz.
Pahalyya patlayacak hatalary önlemek, para ve zaman kazanmak için bizi arayyn. Mü?terilerimiz yapty?ymyz i?leri be?eniyor ve bize güveniyor.

Zeytinoğlu Caddesi Babil Sok. Babil Apt. A/2 Akatlar/İstanbul .Tel : +90 0212 351 51 98 (PBX) ..Fax : +90 0212 351 50 68
info@bluepoint.com.tr
designed by kadılar interactive